Nawigacja

Aktualności

Ankieta - jak przewoźnicy kolejowi przygotowani są do cyfryzacji transportu towarowego i logistyki na terytorium UE od 2024 r.

28.11.2022

Stosowane dotychczas przez kolejowych przewoźników towarów listy przewozowe w tradycyjnej formie (papierowej) powoli odchodzą do przeszłości. Od połowy 2024 r. właściwe organy będą zobowiązane do uznawania danych przekazywanych przez przedsiębiorstwa w nowym, elektronicznym systemie informacyjnym o przewozie towarów. W ten sposób Unia Europejska zachęca do cyfryzacji wymiany informacji o transporcie ładunków. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wraz z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował ankietę, której celem jest zbadanie poziomu zaawansowania przygotowania przewoźników kolejowych do nowych przepisów.

Unia Europejska zachęca do cyfryzacji transportu towarowego i logistyki w celu zmniejszenia kosztów administracyjnych, poprawy zdolności właściwych organów w zakresie egzekwowania regulacji oraz zwiększenia efektywności i zrównoważonego charakteru transportu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. zakłada uruchomienie w 2024 r. spójnego elektronicznego systemu informacyjnego o transporcie towarów wszystkimi rodzajami transportu na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie zwraca uwagę, że nadal duża ilość informacji, która towarzyszy przepływowi towarów, wymieniana jest w formie papierowej. Stanowi to znaczne obciążenie administracyjne oraz dodatkowy koszt dla operatorów logistycznych i powiązanych sektorów (takich jak handel i produkcja), w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ma również negatywny wpływ na środowisko. Do stosowania elektronicznego systemu informacyjnego o transporcie towarów (platforma eFTI1) od 2024 r. zobowiązane będą tylko organy państwowe/unijne. Przewoźnicy natomiast będą mogli z tego narzędzia korzystać opcjonalnie. Papierowe wersje listów przewozowych nie przestają istnieć, jednak korzyści wynikające ze stosowania platformy eFTI spowodują, że stanie się ona standardem, a tradycyjna forma dokumentacji przewozowej będzie coraz rzadziej stosowana.

Wykorzystanie przez przewoźników elektronicznego systemu informacyjnego o przewozie towarów pozwoli na usprawnienie procesu, oszczędność czasu i środków. Zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu w wypełnianych dokumentach, ułatwi wymianę informacji, zapewni transparentność obrotu. Biorąc pod uwagę, że przejście przewoźników kolejowych w Polsce na elektroniczny system informacyjny o transporcie towarów będzie wiązało się z podjęciem dodatkowych działań, Prezes UTK wraz z Głównym Urzędem Statystycznym przygotował ankietę dla przewoźników kolejowych badającą poziom zaawansowania przewoźników w zakresie cyfryzacji tego segmentu usług. Celem ankiety jest określenie poziomu gotowości rynku przewoźników kolejowych w Polsce do wdrożenia platformy eFTI. Ankieta ma również pozwolić na określenie rzeczywistego horyzontu czasowego niezbędnego do pełnego wdrożenia elektronicznego systemu informacyjnego o transporcie towarów w Polsce. Dla tych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli świadomi wytycznych wynikających z Rozporządzenia 2020/1056, które zacznie obowiązywać od sierpnia 2024 r., ankieta jest okazją do zapoznania się z nowymi przepisami.

Informacje zebrane w ankiecie pozwolą Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego i Głównemu Urzędowi Statystycznemu dostosować i uspójnić wytyczne w zakresie zbierania danych statystycznych o przewozie towarów, ułatwiając sprawozdawczość przewoźnikom stosującym platformę eFTI.

Ankieta zawiera pytania zamknięte i otwarte. Jej wypełnienie jest rekomendowane dla wszystkich towarowych przewoźników kolejowych działających na terenie Polski. Zaproszenie do udziału w ankiecie zostanie wysłane do przewoźników towarowych drogą mailową.

W przypadku podmiotów, które uważają, że powinny wypełnić ankietę, a nie dostały od UTK zaproszenia do wypełnienia drogą mailową, proszę o kontakt z adresem sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 30 listopada 2022 r.

1eFTI - zbiór elementów danych przetwarzanych z użyciem środków elektronicznych do celów wymiany informacji regulacyjnych między zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi i między zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi a właściwymi organami; rozporządzenie (EU) 2020/1056 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1056&from=EN

do góry