Nawigacja

Aktualności

IV Forum Kultury Bezpieczeństwa

17.05.2022

Już czwarty raz Urząd Transportu Kolejowego zaprasza wszystkich sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” do udziału w Forum Kultury Bezpieczeństwa. Tegoroczne spotkanie dotyczyć będzie tematyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Spotkanie w formie wideokonferencji odbędzie się 29 czerwca br.

Od lat niezmiennie wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach należą do jednych z najczęstszych i najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń w systemie kolejowym. Z analiz Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w ubiegłym roku na przejazdach i przejściach doszło do 236 wypadków. W ich następstwie śmierć poniosły 43 osoby. Jednym z czynników zwiększających ryzyko zdarzeń jest ścisła interakcja między dwoma rodzajami transportu –  kolejowym i drogowym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego należy nieustannie poszukiwać rozwiązań, które ograniczą to ryzyko i pozwolą na uniknięcie wypadków w przyszłości.

Podczas spotkania przedstawiona zostanie analiza problemu oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych. Poruszone zostanie także zagadnie edukacji, odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu właściwych postaw użytkowników dróg.

W trakcie debaty będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania co zrobić, aby ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i jak skutecznie zwiększać świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego?

Podczas spotkania odbędzie się również XIV uroczyste podpisanie „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Jeżeli jeszcze nie jesteś wśród sygnatariuszy zachęcamy do włączenia się we wspólną inicjatywę branży kolejowej. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link umożliwiający udział w wideokonferencji.

Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2022 r.

Uczestnictwo w IV Forum Kultury Bezpieczeństwa jest bezpłatne i wymaga jedynie rejestracji. Wkrótce zostanie udostępniona szczegółowa agenda spotkania. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: kultura@utk.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

 

do góry