Nawigacja

Aktualności

Utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego – zapisy na szkolenie ABK.

12.05.2022

Uruchamiamy zapisy na szkolenie „Certyfikacja ECM dla wszystkich pojazdów - Utrzymywanie pojazdów kolejowych po wdrożeniu IV pakietu kolejowego. Praktyczne aspekty – identyfikacja komponentów krytycznych, nowoczesne metody diagnostyczne.” Szkolenie odbędzie się 26 maja 2022 r. Zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny. Udział w szkoleniu Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego jest bezpłatny.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

  • System zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych – założenia metodyczne w oparciu o wymagania Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r.;
  • Identyfikacja i zarządzanie elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego w systemie utrzymania pojazdów kolejowych;
  • Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania pojazdów (praktyczne sposoby oceny części zamiennych i ich zamienników pod kątem identyczności funkcji i osiągów, zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia  4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne  na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797  (Dz. Urz. UE L 90 z 6 kwietnia 2018 r. s. 66, z późn. zm.);
  • Zarządzanie ryzykiem w procesie utrzymania pojazdów kolejowych;
  • Zastosowanie analizy RAMS w procesie utrzymania pojazdów kolejowych;
  • Zagadnienia związane z regulacją przez ECM kwestii dotyczących sprawdzania i kalibrowania przyrządów pomiarowych.

Szkolenie poprowadzą zewnętrzni eksperci dr hab. inż. Adam Jabłoński prof. Uczelni oraz dr hab. inż. Marek Jabłoński, prof. Uczelni.

Szkolenie odbędzie się 26 maja 2022 r. Zapisy prowadzone są na stronie ABK.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

do góry