Nawigacja

Aktualności

Nowy projekt cennika PKP PLK na rozkład 2022/2023

06.05.2022

PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiły Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego nowy projekt cennika opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2022/2023. Zarządca infrastruktury zdecydował się na opracowanie nowego projektu cennika i ponowne przedstawienie go do zatwierdzenia po odmowie zatwierdzenia poprzednio złożonego projektu. Prezes UTK zaprasza zainteresowanych aplikantów do opiniowania projektu cennika zarządcy infrastruktury.

Zgodnie z nowym projektem cennika:

  1. Współczynniki różnicujące średnią stawkę w zależności od kategorii linii kolejowej i masy pociągu nie są korygowane parametrem „L” – uzależniającym wysokość stawki jednostkowej od częstotliwości planowanych postojów przy peronach ujętych w zamawianym przez aplikanta rozkładzie jazdy, w związku z czym w kosztach bezpośrednich nie uwzględniono kosztów bezpośrednich peronów wraz z infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasażerom, pieszo lub pojazdem, drogi publicznej lub dworca kolejowego;
  2. Stawka jednostkowa opłaty podstawowej dla pociągów towarowych o masie nie mniejszej niż 660 ton, realizujących przewozy inne niż intermodalne, nie zawiera części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów.

Projekt nowego cennika został opublikowany na stronie internetowej PKP PLK. Nowy cennik został wprowadzony jako zmiana nr 7 do Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2022/2023.

Prezes UTK weryfikuje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury. Projekt cennika zarządcy weryfikowany jest w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej, obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Prezes UTK może zatwierdzić projekt cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmówić jego zatwierdzenia.

Prezes UTK decyzją z 25 marca odmówił zatwierdzenia poprzedniego projektu cennik złożonego przez PKP PLK.

Każdy zainteresowany może składać do UTK uwagi do projektu cennika PKP PLK. Na uwagi czekamy do 20 maja 2022 r. Opinie można przesyłać na adres e-mail: utk@utk.gov.pl, a w tytule wpisać „Uwagi do projektu cennika PKP PLK”.

do góry