Nawigacja

Aktualności

Grupy ładunków w przewozach towarowych w 2021 r.

09.05.2022

W ubiegłym roku w Polsce przewieziono koleją łącznie 243,6 mln ton towarów. Dominował węgiel kamienny, którego przetransportowano pociągami 88,7 mln ton a udział w przewozach wyniósł 23,3%. Drugim co do masy przewożonym surowcem były kruszywa z wynikiem blisko 47 mln ton i udziałem 17,5%. Trzecie miejsce zajmują produkty rafinacji ropy naftowej z masą 18,3 mln ton i udziałem 12,5%.

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny w 2021 r. to główna grupa towarowa, której udział wg masy wyniósł 37%, zaś wg pracy przewozowej 23,8%. W stosunku do 2020 r. oznacza to odpowiednio spadek o 0,03 punktu procentowego wg masy i 0,4 punktu procentowego wg pracy przewozowej. Drugą pod względem wielkości grupą ładunków były rudy metali oraz produkty górnictwa – jej udział wyniósł 25% wg masy oraz 26,2% wg pracy przewozowej w 2021 r. (spadek udziału w rynku o blisko 1 punkt procentowy wg masy i 0,05 punktu procentowego wg pracy przewozowej). Masa dwóch największych grup to łącznie 61,9% masy transportowanej w 2021 r., zaś praca przewozowa wykonana w przewozie towarów z tych dwóch grup stanowiła łącznie 50% całej wykonanej pracy przewozowej.

Ostatnie lata to wzrost znaczenia przewoźników, którzy realizują przewozy na potrzeby własnych zakładów, kontraktów na rzecz branży infrastrukturalnej czy centrów intermodalnych. Trzeba mieć na uwadze, że za ponad 92% przewiezionej masy odpowiadają głównie przewoźnicy związani ze spółkami z sektora państwowego(zarówno Polski, jak również Czech, Niemiec, czy Francji), operatorami logistycznymi, czy dużymi grupami przewoźników. W tej grupie są także przewoźnicy należący  do właścicieli realizujących nie tylko działalność samego przewoźnika, ale funkcjonujących np. w sektorze wydobywczym czy hutniczym.

Szerzej zagadnienie grup towarów przedstawione jest w opracowaniu „Grupy towarów w 2021 r.”, zaś szczegółowe dane statystyczne dotyczące 2021 r. zostały opublikowane na portalu Dane Kolejowe UTK.

do góry