Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raporty w sprawie bezpieczeństwa za 2021 r. o miesiąc wcześniej

11.04.2022

Od tego roku zmianie ulega termin złożenia raportu w sprawie bezpieczeństwa przez certyfikowanych przewoźników kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury. Raporty za 2021 r. należy składać do 31 maja 2022 r. Jak co roku Prezes UTK przygotował wytyczne dotyczące zawartości tych dokumentów.

Raport w sprawie bezpieczeństwa stanowi podsumowanie działań przewoźnika lub zarządcy w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dokument ten zawiera szereg informacji o funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w poprzednim roku kalendarzowym. Obejmuje również przedstawienie usystematyzowanych danych statystycznych z zakresu bezpieczeństwa – tzw. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).

Na stronie internetowej Urzędu w katalogu Dokumenty do pobrania -> Sprawozdania -> Raport bezpieczeństwa -> Raport bezpieczeństwa za rok 2021 zamieściliśmy najnowsze wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa. Można tam również znaleźć wzór formularza do przedstawienia wskaźników CSI za 2021 rok. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usługi „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Przewoźnicy i zarządcy będący jednocześnie podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie muszą także pamiętać o zmianie zasad składania sprawozdań z utrzymania. W odróżnieniu od lat poprzednich sprawozdania te należy składać w terminach zależnych od planowanego terminu kontroli w danym przedsiębiorstwie. Informacje o konkretnym terminie złożenia sprawozdania z utrzymania są sukcesywnie przekazywane przez Prezesa UTK do poszczególnych przedsiębiorstw w drodze pisemnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące treści sprawozdania z utrzymania znajdują się w dziale Monitorowanie bezpieczeństwa -> Monitoring bezpieczeństwa -> Wytyczne do raportów i sprawozdań.

 

 

do góry