Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla członków komisji kolejowych

31.03.2022

31 marca rozpoczynają się zapisy na szkolenie w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego dla członków komisji kolejowych. Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia 2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie dla członków komisji kolejowych ma na celu systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy zapoznawani są z wymaganiami prawnymi stawianymi komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

Podczas szkolenia omawiane są najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Szkolenie ma na celu podnoszenie jakości pracy komisji również poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia. 

Na szkolenie dla komisji kolejowych zapraszamy 14 kwietnia 2022 r.  

Prosimy, aby na szkolenie zapisywały się osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach.

Zapisy na szkolenia są dostępne na portalu akademia.utk.gov.pl.

Celem prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia stanowi również platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego to 4.300.000,00 zł.

do góry