Nawigacja

Aktualności

Konsultacje nowych wytycznych Prezesa UTK: spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei przez pojazd kolejowy

26.10.2021

Przygotowanie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego może przysparzać wiele trudności. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego opracował projekt wytycznych opisujących, jak należy podejść do oceny spełnienia zasadniczych wymagań systemu kolei przez pojazd kolejowy i jak udokumentować to w składanym wniosku. Uwagi do projektu można zgłaszać do 19 listopada.

Obowiązujące wymogi należy określić dla każdego pojazdu kolejowego, dla którego składany będzie wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu. Aby uzyskać zezwolenie, wnioskodawca będzie musiał wykazać, że zidentyfikował obowiązujące wymogi odnoszące się do wymagań zasadniczych systemu kolei.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do producentów pojazdów oraz wykonawców modernizacji. Zawiera on informacje dotyczące procesu określania obowiązujących wymagań w zakresie wymagań zasadniczych dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności, ochrony środowiska czy zdrowia.

Dokumenty związane z konsultacjami wytycznych zamieszczone są na stronie https://utk.gov.pl/konsultacje.

Prosimy o nadsyłanie uwag do 19 listopada br.

do góry