Nawigacja

Aktualności

Nowy wzór wniosku o świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu

28.04.2021

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego opublikowany został zaktualizowany wzór wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Nowy wzór był konsultowany z rynkiem i uwzględniono w nim uwagi, które usprawnią wypełnienie wniosku. Powstał również krótki poradnik.

Razem z nowym wzorem wniosku, stworzono również zbiór praktycznych wskazówek, które ułatwią prawidłowe wypełnienie nowego wniosku. W poradniku znajdą się m.in. informacje dotyczące takich zagadnień jak:

  • rodzaj i typ wyrobu;
  • charakterystyka wyrobu;
  • status infrastruktury, na której wyrób ma być eksploatowany;
  • załączniki do wniosku;
  • upoważniony przedstawiciel producenta;
  • podstawa prawna.

Wersja wzoru wniosku po konsultacjach z rynkiem, razem z wytycznymi zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego pod adresem.

do góry