Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 40 filmów w Polskim Języku Migowym dostępnych na stronie Urzędu Transportu Kolejowego

15.04.2021

Jednym z priorytetów Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością. W ostatnim czasie Urząd podejmował wiele aktywności w celu poprawy komfortu podróży pasażerów z niepełnosprawnością, m.in. publikował filmy w Polskim Języku Migowym.

Na stronie urzędu osoby Głuche i niedosłyszące mogą uzyskać informacje dotyczące praw pasażerów czy planowania podróży pociągiem, a także zobaczyć instrukcje dotyczące kontaktu z UTK w sprawie składania skarg i reklamacji. W 2020 r. na Polski Język Migowy zostały przetłumaczone również publikacje z aktualności i materiały z działu dla pasażerów, w szczególności dotyczące funkcjonowania kolei podczas epidemii SARS-CoV-2. Łącznie opublikowano 40 filmów w PJM.

- Dostępność informacji dla wszystkich pasażerów jest dla nas niezwykle istotna. UTK od lat działa na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością. Staramy się wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami, nie tylko poprzez rekomendowanie zmian prawnych w przepisach, zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy realizację projektów na rzecz poprawy dostępności, ale także poprzez działania bezpośrednie, takie jak np. udostępnianie najważniejszych dla pasażerów informacji w Polskim Języku Migowym – przypomina dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Zachęcam wszystkich pasażerów do zgłaszania propozycji tematów związanych z podróżowaniem koleją, które moglibyśmy zaprezentować w Polskim Języku Migowym – dodaje.

Filmy w PJM można znaleźć na stronie www.utk.gov.pl w dziale Pasażerowie, w zakładce Informacje w PJM. W przypadku chęci zgłoszenia tematu nowego filmu w PJM prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: pasazer@utk.gov.pl.

Przypominamy, że na stronach UTK dostęny jest również kontakt z tłumaczem języka migowego. Uruchomienie usługi następuje poprzez naciśnięcie ikony PJM umieszczonej w prawym górnym roku strony www.

do góry