Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność pociągów w III kwartale

10.11.2020

W III kwartale 2020 r. do stacji końcowej punktualnie przyjechało niemal 94% pociągów pasażerskich oraz prawie 43% pociągów towarowych. Przewoźnicy kolejowi uruchomili w tym czasie niemal o 115 tys. więcej pociągów, niż w II kwartale. Wzrosła też liczba pociągów opóźnionych.

Od lipca do września do stacji końcowej punktualnie dojechało 93,93% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). W I kwartale punktualność kształtowała się na poziomie 94,68%, a w II kwartale 96,62%. Najwyższy współczynnik punktualności pociągów pasażerskich w III kwartale odnotowano w lipcu – 94,33%. W sierpniu punktualność wyniosła 93,64%, a we wrześniu – 93,83%. Wysoką punktualnością charakteryzują się pociągi przewoźników operujących na własnej infrastrukturze – Warszawskiej Kolei Dojazdowej (99,58%) i PKP SKM w Trójmieście (99,10%). Natomiast przewoźnik SKPL Cargo uruchomił w III kwartale 352 pociągi – żaden z nich nie był opóźniony więcej niż 5 minut 59 sekund. PKP Intercity uruchamiające połączenia na najdłuższych trasach zanotowało punktualność na poziomie 85,89%. Średnie opóźnienie wyniosło 8 minut 29 sekund.

W III kwartale punktualnych było 42,69% pociągów towarowych. W I i II kwartale punktualność była wyższa i kształtowała się na poziomie odpowiednio 47,49% i 51,09%. W III kwartale, najwięcej punktualnych pociągów towarowych  odnotowano w lipcu – 43,53%. W sierpniu współczynnik punktualności wyniósł 42,18%, zaś we wrześniu – 42,40%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego wyniosło 588 minut.

W III kwartale zmniejszył się wpływ epidemii koronawirusa na liczbę uruchamianych pociągów, również wyniki punktualności są podobne do tych z I kwartału. Komisja Europejska w swoim komunikacie dotyczącym transportu w czasie epidemii COVID-19 zwróciła uwagę, że przewozy towarowe koleją okazały się niezawodnym i odpornym środkiem transportu a ich punktualność znacznie wzrosła w początkowej fazie epidemii, kiedy wzrosła przepustowość linii – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Komisja jednocześnie zwraca uwagę aby zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy kolejowi skupiali się na minimalizowaniu opóźnień na granicach oraz zwiększaniu elastyczności przewozów kolejowych. Niezawodność kolejowego transportu towarowego powinni wspierać zarządcy infrastruktury poprzez zacieśnienie współpracy z przewoźnikami w zakresie alokacji zdolności przepustowej i zarządzania operacyjnego dla międzynarodowych usług kolejowych – dodaje.

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w III kwartale 2020 r. ponad 419 tys. pociągów pasażerskich (wzrost o ponad 104 tys. pociągów względem II kwartału 2020 r. i spadek o 6  pociągów względem I kwartału 2020 r.) oraz niespełna 108 tys. pociągów towarowych (wzrost o ponad 10 tys. pociągów względem II kwartału 2020 r. i ponad 7 tys. pociągów względem I kwartału 2020 r.).

W III kwartale 2020 r. odwołano 2,9 tys. pociągów pasażerskich oraz ponad 7,3 tys. pociągów towarowych.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za III kwartał 2020 r. znajdują się w dziale Statystyka przewozów pasażerskich oraz Statystyka przewozów towarowych. Dołączono tam również interaktywne wykresy wizualizujące podstawowe informacje o statystykach punktualności.

do góry