Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność w przewozach pasażerskich

11.08.2020

Urząd Transportu Kolejowego przygotował kompleksowy raport dotyczący skali oraz przyczyn opóźnień i odwołań pociągów w Polsce w 2019 r. Punktualność to zagadnienie, na które powinni zwrócić szczególną uwagę wszyscy przewoźnicy i zarządcy infrastruktury, ponieważ jest to jeden z głównych czynników, na który zwracają uwagę pasażerowie. Z analizy wynika, że wiele przyczyn opóźnień można wyeliminować podejmując odpowiednie działania.

W 2019 r. przewoźnicy pasażerscy uruchomili ponad 1,7 mln pociągów, co daje średnią ponad 4 700 pociągów pasażerskich na dzień. W czasie całego poprzedniego roku zauważyć można niepokojący trend spadającej punktualności w kolejnych kwartałach. W pierwszym kwartale 2019 r. punktualność[1] wynosiła 93,1%, natomiast w IV kwartale było to 91,8%.

– Punktualność pociągów oraz gwarancja odbycia podróży ma ogromny znaczenie dla pasażerów. W przypadku gdy to zawiedzie, konsekwencje dla klientów mogą być na tyle dotkliwe, że zaważą na wyborze środka transportu w przyszłości. Dlatego tak ważne jest eliminowania wszystkich nieprawidłowości na tym polu – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Raport w sposób szczegółowy opisuje przyczyny i rodzaje opóźnień u poszczególnych przewoźników. W 2019 r. najbardziej punktualnym przewoźnikiem była Warszawska Kolej Dojazdowa przewożąca ok. 3% pasażerów w Polsce. Średnio pasażerowie WKD podróżują na odległość 15,1 km, a pociągi kursują po wyodrębnionej linii kolejowej. Natomiast najniższą średnią punktualność odnotowała spółka PKP Intercity, dla której w 2019 r. wyniosła ona 80,7%. Przewoźnik ten odpowiada za większość połączeń dalekobieżnych, a właśnie te pociągi są najbardziej narażone na czynniki mogące spowodować opóźnienie.

Dzięki zebranym przez UTK danym i przeprowadzonej analizie możemy poznać najważniejsze powody, dla których pociągi nie docierają na czas do miejsca przeznaczenia. Wyniki analizy pomogą również właściwym podmiotom na wypracowanie nowych rozwiązań i podjęcie działań naprawczych.

Analiza prowadzi do wniosków, że większość zidentyfikowanych przyczyn opóźnień jest możliwa do wyeliminowania przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych. W celu osiągnięcia lepszych wskaźników punktualności, działania powinni podjąć również organizatorzy publicznego transportu zbiorowego. Konkretne działania, które można podjąć to m.in. dalsze wzmacnianie nadzoru nad planowaniem zamknięć torowych i koordynacją inwestycji, zapewnienie właściwej jakości czynności utrzymaniowo-naprawczych i rezerwy taborowej, czy prowadzenie polityki taborowej opartej na tworzeniu grup zakupowych, w celu ujednolicania parku taboru kolejowego.

Pełen raport dotyczący punktualności i przyczyn opóźnień pociągów dostępny jest na stronie publikacji Urzędu Transportu Kolejowego.

Punktualność na przybyciu w 2019 r. (przy opóźnieniach powyżej 5 minut i 59 sekund) w podziale kwartalnym

 

 

 

[1] Punktualność na przybyciu przy określeniu progu punktualności na poziomie 5 minut i 59 sekund

do góry