Nawigacja

Aktualności

Kolejowe webinaria o COVID-19 i Rail Baltica

27.07.2020

Seria webinariów dotyczących kolei dostępna jest na stornach internetowych International Railway Summit. Webinaria organizowane są pod patronatem UIC, Międzynarodowego Związku Kolei. Tematyka dotyczy perspektyw rozwoju kolei po pandemii koronawirusa, projektu Rail Baltica oraz bezpieczeństwa cyfrowego. W debatach uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, europejskich przewoźników, zarządców infrastruktury, producentów taboru kolejowego, jak również europejskich kolejowych stowarzyszeń branżowych.

Najbliższe webinarium zaplanowane jest na wtorek 28 lipca i dotyczyć będzie bezpieczeństwa cyfrowego. Wcześniejsze seminaria można odtworzyć na stronie IRS.

Pierwsze webinaria koncentrowały się na wpływie pandemii COVID-19 na sektor kolejowy. Prelegenci omawiali środki, jakie Unia Europejska może podjąć, by ograniczyć negatywne skutki pandemii w sektorze kolejowym. Europejscy przewoźnicy, zarządcy i producenci oczekują od instytucji unijnych szybkich działań po stronie regulacyjnej i realnego wsparcia w wychodzeniu z trudnej sytuacji finansowej. Wśród potencjalnych obszarów interwencji wymienia się przedłużenie okresu implementacji IV pakietu kolejowego, obniżenie stawek za dostęp, wydłużenie terminów ważności licencji i certyfikatów czy dodatkowe środki na transport kolejowy w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-27.

Kolejne dwa webinaria dotyczyły projektu Rail Baltica i jego roli w stymulowaniu rozwoju gospodarczego w okresie po pandemii COVID-19. Rail Baltica wskazano jako przykład europejskiego projektu o szeroko zakrojonych celach technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Rozbudowa tego transeuropejskiego korytarza transportowego może działać jako katalizator wzrostu dla wszystkich położonych wzdłuż niego regionów.

Webinaria dostępne są na stronie: https://www.irits.org/rail-webinars/

do góry