Nawigacja

Aktualności

Wyniki przewozowe w maju 2020 r.

30.06.2020

Wyniki przewozowe za maj pokazują powrót pasażerów do kolei. W stosunku do kwietnia 2020 r. liczba pasażerów wzrosła o ponad 60%. Jeszcze większy wzrost miał miejsce w przypadku pracy przewozowej, która wzrosła o 81%. W przewozach towarowych w porównaniu z kwietniem 2020 r. wzrosła praca eksploatacyjna i przewozowa.

W maju 2020 r. przewieziono 9,8 mln pasażerów przy wykonanej pracy przewozowej ponad 510 milionów pasażerokilometrów. W pierwszych pięciu miesiącach roku podstawowe parametry przewozowe były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego. Łącznie w okresie styczeń – maj 2020 r.  przewieziono blisko 90 milionów pasażerów. Stanowi to spadek o ponad 33%. Praca przewozowa w tym okresie wyniosła 5,2 miliarda pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 62 mln pociągokilometrów. Oznacza to spadek o 39% wg pracy przewozowej i 10,4% wg pracy eksploatacyjnej.

- W porównaniu do roku ubiegłego wielu przewoźników skracało trasy lub całkowicie odwoływało pociągi, co było szczególnie widoczne w kwietniu i pierwszym tygodniu maja. Powodem była sytuacja związana z epidemią koronawirusa – wyjaśnia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Obecnie przewoźnicy przywracają połączenia regionalne i dalekobieżne, stopniowo powracając do planowanego wykorzystania transportu kolejowego – dodaje Góra.

Wzrost wykorzystania kolei w podróżach dalekobieżnych przekłada się na średnią odległość podróży jednego pasażera, która wyniosła 52 km i była o prawie 6 km wyższa niż w kwietniu. Powrót połączeń widoczny jest w przypadku parametru pracy eksploatacyjnej, której wartość w porównaniu do kwietnia była wyższa o 7,5% (700 tysięcy pociagokilometrów).

Wyniki przewozów pasażerskich znajdują sie w dziale Statystyka przewozów pasażerskich.

Przewozy towarowe

Podstawowe parametry przewozów towarów były zbliżone do tych z kwietnia – pierwszego pełnego miesiąca dotkniętego epidemią. Minimalnie zmalała masa przewiezionych towarów – o 0,2 mln ton do 16,6 mln ton. Wyższą wartość w stosunku do kwietnia miały praca przewozowa i eksploatacyjna, dla których wartości ogółem wyniosły 4,1 miliarda tonokilometrów (wzrost o 0,3 miliarda tonokilometrów, tj. 8,2%) oraz 6,1 miliona pociągokilometrów. (wzrost o blisko 0, 5 miliona pociągokilometrów tj. 8,5%). Nastąpił też znaczny wzrost średniej odległości transportu ładunków – z 225 km w kwietniu do 247 km w maju.

- Wzrost parametrów pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej jaki miał miejsce w maju w stosunku do kwietnia odwzorowuje stopniowe przywracanie ograniczonych przewozów m.in. związanych z sektorem przewozów intermodalnych czy branżą motoryzacyjną – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - Takie ładunki charakteryzują się jednak stosunkowo niską masą. W maju nastąpiło też zmniejszenie przewozów produktów masowych: węgla czy rud metali – dodaje Góra.

W porównaniu do maja 2019 r. podstawowe parametry były niższe odpowiednio wg masy o 2,8 miliona ton, wg pracy przewozowej o 0,6 mld tonokilometrów, zaś wg pracy eksploatacyjnej o 0,8 mln pociągokilometrów.

Od początku 2020 roku do końca maja przewoźnicy przewieźli 87,7 mln ton, praca przewozowa wyniosła 20,3 mld tonokilometrów, zaś praca eksploatacyjna 30,1 mln pociągokilometrów. Parametry te były niższe odpowiednio o 11,9%, 14,5% oraz 13,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wyniki przewozów towarowych znajdują sie w dziale Statystyka przewozów towarowych.

 

do góry