Nawigacja

Aktualności

Pęknięcie wózka Y25Cs – alert bezpieczeństwa Prezesa UTK

18.06.2020

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał alert bezpieczeństwa dotyczący pęknięcia ramy wózka typu Y25Cs produkcji ARAD Romania. Alert kierowany jest do krajowych organów ds. bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, gdzie potencjalnie również mogą poruszać się wagony wyposażone w ten wózek. Prezes UTK zaleca wykonanie dodatkowych przeglądów wózków Y25Cs.

6 lutego 2020 r. urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru kolejowego (DSAT) na szlaku Górki – Subkowy linii kolejowej nr 131 wydały ostrzeżenie przed zagrzanymi maźnicami w jednym z wagonów towarowych pociągu jadącego na południe kraju. Po oględzinach wagonu wykryte zostało pęknięcie belki skrętu ramy wózka, które było przyczyną ostrzeżenia urządzeń DSAT.

Dalsza analiza zdarzenia i wykonane przy tej okazji przez wyspecjalizowaną jednostkę badania metalograficzne wykazały nieprawidłowości w procesie spawania ram wózków. Nieprawidłowości te zostały wykryte również w nieuszkodzonej części wózka. W efekcie wagony wyposażone w wózki Y25Cs produkcji ARAD Romania, pochodzące z lat 70. i 80. ubiegłego wieku mogą być narażone na występowanie podobnych problemów.

Prezes UTK zdecydował o wystosowaniu alertu bezpieczeństwa, który jest narzędziem wykorzystywanym do wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa mogących wystąpić również w innych krajach Unii Europejskiej. Rekomendowane jest przeprowadzenie dodatkowych przeglądów pod kątem wystąpienia pęknięć złączy spawanych wózków Y25Cs. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić to podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie (ECM) oraz poddać wózki naprawie.

Wagon, którego dotyczy alert, powstał w Polsce z użyciem wózków produkcji rumuńskiej, a jego dysponentem i podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie jest spółka słowacka. Wagon jest zarejestrowany na Słowacji i może być wykorzystywany w komunikacji międzynarodowej.

do góry