Nawigacja

Aktualności

„Piątki z UTK” w formie wideokonferencji

16.06.2020

Zapraszamy na spotkania w ramach „Piątków z UTK”. Najbliższe spotkanie odbędą się 19 czerwca i 3 lipca. Podczas wideokonferencji z ekspertami Urzędu Transportu Kolejowego można m.in. wyjaśnić wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów.

W trakcie spotkań poruszane są zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli, zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych, kwestie związane w wprowadzaniem wyrobów kolejowych na rynek, utrzymaniem pojazdów czy licencji maszynisty. Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

„Piątki z UTK” organizowane są jako wideokonferencje. Podczas prowadzenia spotkań korzystamy z oprogramowania, które można używać poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację na telefonach z systemem Android (Google), iOS (iPhone) lub iPadOS (iPad). Specjaliści z UTK pomogą zestawić połączenie oraz będą służyć pomocą podczas trwania spotkania. Na stronie www zamieściliśmy formularz, dzięki któremu każdy zainteresowany może zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o podanie terminu i tematu planowanej rozmowy oraz danych kontaktowych. Precyzyjne określenie tematu pozwala naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Po spotkaniu zachęcamy do przesłania swojej oceny. W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń.

„Piątki z UTK” organizowane są w co drugi piątek miesiąca. Rocznie w ten sposób do urzędu trafia około 80 osób zainteresowanych problemami kolei. Zapisów można dokonać za pomocą formularza. Prosimy jednak pamiętać, że każde zgłoszenie będzie potwierdzone przez naszych pracowników. Możemy również prosić o rozszerzenie proponowanej tematyki spotkania.

do góry