Nawigacja

Aktualności

Zmiany w transporcie publicznym od 1 czerwca 2020 r.

01.06.2020

Od 1 czerwca obowiązują nowe limity pasażerów w środkach transportu publicznego. Zmiany dotyczą również przejazdów pociągami. Pociągiem może podróżować tyle osób, ile jest miejsc siedzących lub lub tyle, ile wynosi połowa łącznej liczby miejsc siedzących i stojących.

W tym samym czasie środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić  nie więcej osób niż wynosi:

  1. 100% liczby miejsc siedzących albo
  2. 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

W środkach transportu publicznego nadal obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.

Ruch międzynarodowy

Do odwołania wstrzymane jest kursowanie pasażerskich pociągów międzynarodowych. Ruch towarowy odbywa się normalnie. Z obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy zwolniona jest obsada pociągu oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Odbywa się to podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika albo zarządcę infrastruktury kolejowej do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Podstaw prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

do góry