Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich w okresie epidemii

21.04.2020

Legitymacja studencka lub doktorancka, ważna w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowuje swoją ważność do 31 maja 2020 r. Pasażer, który podczas kontroli biletów okaże legitymację studencką lub doktorancką bez ważnego stempla lub nowego hologramu nie poniesie z tego tytułu konsekwencji.

Aktualne wiadomości dotyczące ważności legitymacji znajdują się w dziale FAQ Dla Studenta.

Podczas wprowadzonego w Polsce stanu epidemii związanej z zachorowaniami na COVID-19 zostały zmienione przepisy dotyczące ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich. Legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności uzyskiwania fizycznej prolongaty (stempla lub nowego hologramu). Legitymacje doktoranta, których ważność skończyła się w okresie od 1 do 31 marca 2020 r. zachowują ważność do 31 maja 2020 r.

Podstawą prawną do korzystania z ulgi w takim przypadku stanowią:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420),
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418).

Więcej informacji na temat zniżek studenckich znajdziesz w dziale FAQ/Dla studenta

 

do góry