Nawigacja

Aktualności

Kolejowy ruch międzynarodowy

01.04.2020

Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny wyłączona jest obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Zmieniła się podstawa prawna – jest to obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów, a nie jak do tej pory rozporządzenie Ministra Zdrowia. Nowe rozporządzanie obowiązuje od 31 marca.

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej przez obsadę pociągu (o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji) oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym. Zwolnienie z obowiązku kwarantanny następuje na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

UWAGA! Aktualne pozostają listy pracowników przekazanych uprzednio przez przewoźników do Straży Granicznej. W przypadku aktualizacji list pracowników przekraczających granicę, przewoźnik powinien poinformować jednocześnie:

  • Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
  • bezpośrednio właściwy Oddział Straży Granicznej o wszystkich nowych okolicznościach

Wyłączenie pracowników kolei z obowiązku kwarantanny ma na celu utrzymanie międzynarodowych przewozów towarowych. Z informacji uzyskanych od przewoźników wynika, że ruch na granicach cały czas odbywa się bez komplikacji.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360 i 1476, z 2016 r. poz. 1849 oraz z 2019 r. poz. 964 i 2352)
do góry