Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liderzy bezpieczeństwa docenieni

13.12.2019

W IV edycji „Konkursu Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” kapituła przyznała 4 nagrody oraz 6 wyróżnień. Pierwszy raz przyznano też Nagrodę Publiczności. O tym, kto ją otrzymał, zadecydowali sygnatariusze Deklaracji Kultury bezpieczeństwa w internetowym głosowaniu. Uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród odbyło się w trakcie Konferencji Kultury Bezpieczeństwa w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Witając zgromadzonych, dr inż. Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomniał, że nadchodzący rok to wprowadzenie pojęcia kultury bezpieczeństwa do przepisów prawa. - Wchodzący w życie w połowie 2020 r. IV pakiet kolejowy przewiduje, że przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku transportu kolejowego muszą zapewnić stosowanie szeregu procesów, gwarantujących właściwe postawy oparte na zasadach kultury bezpieczeństwa – stwierdził Góra.  Prezes UTK podziękował również obecnym za przybycie. - Państwa obecność na dzisiejszej konferencji pokazuje, że bezpieczeństwo systemu kolejowego odgrywa istotną rolę w działalności państwa przedsiębiorstw i instytucji. Prezes UTK witał uczestników konferencji wspólnie z Radosławem Pacewiczem i Kamilem Wilde, Wiceprezesami UTK.

Gośćmi Konferencji byli między innymi Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Andrzej Bittel - Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Minister Adamczyk pogratulował Urzędowi i Prezesowi Ignacemu Górze działalności, która sprzyja pozytywnemu myśleniu zarówno o kolei, jak i o bezpieczeństwie. – Projekty takie jak Deklaracja Kultury Bezpieczeństwa czy Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego są najlepszą formą propagowania samego bezpieczeństwa, jak i kształcenia pracowników odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo – mówił Adamczyk. Minister Bittel przypomniał, że wdrożenie nowoczesnych technologii w branży kolejowej ma głównie na celu zwiększanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. – Dziś chwalimy się współczynnikiem wypadkowości 2,39 – dotychczas nieosiągalnym na polskiej kolei – mówił Bittel. – Wprowadzenie cyfrowych technik sterowania ruchem powinno ten wskaźnik w znacznym stopniu poprawić – dodał.

Zgromadzonych powitali również: prof. Janusz Walo, Prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciel Agencji Kolejowej Unii Europejskiej,  Krzysztof Zubilewicz.

Nagrody w konkursie Kultury bezpieczeństwa w wręczali wspólnie prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Dwie nagrody otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe za wdrożenie systemu powiadamiania i reagowania na zagrożenia i wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych z wykorzystaniem „żółtej naklejki”. Indywidualne oznakowanie każdego przejazdu pozwala na łatwe i precyzyjne ustalenie lokalizacji osoby zgłaszającej zagrożenie lub wypadek. Dzięki temu odpowiednie służby mogą działać szybciej. Projekt został uhonorowany przez Kapitułę w kategorii „Rozwiązanie systemowe”. Działania zarządcy docenili też sygnatariusze Deklaracji Kultury bezpieczeństwa przyznając Nagrodę Publiczności: prawie 1/3 głosów oddano na to rozwiązanie.

Nagrodę w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” przyznano PKP Intercity za wspieranie kolejowego szkolnictwa zawodowego. Przejawem aktywności spółki jest realizowana przez wszystkie zakłady współpraca ze szkołami prowadzącymi klasy na przydatnych dla kolei kierunkach, wdrażanie innowacji pedagogicznych, dualnego systemu kształcenia i programów stypendialnych, organizacja praktyk i staży zawodowych dla studentów i uczniów szkół średnich.

Jastrzębska Spółka Kolejowa otrzymała nagrodę w kategorii „Rozwiązanie techniczne”. Kapituła doceniła system ewidencji przekaźników, który został stworzony dla potrzeb zarządcy infrastruktury i stanowi elektroniczną bazę danych przekaźników obsługiwaną z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. System ułatwia m.in. bieżące monitorowanie okresu ważności obsługi technicznej przekaźnika.

Nagroda w kategorii „praca dyplomowa” przypadła Magdalenie Hoppe oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej za pracę „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez wprowadzenie do programu przygotowania zawodowego dla dyżurnego ruchu obserwacji prowadzenia pociągu w kabinie maszynisty”. Badania przeprowadzone w pracy pozwoliły na identyfikację wrażliwych na źródła zagrożenia czynności oddziałujących wzajemnie na pracę maszynisty i dyżurnego ruchu.

Kapituła konkursu przyznała także wyróżnienia. Otrzymali je za rozprawę doktorską „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej” Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej oraz autor - Piotr Smoczyński. Firma OTTIMA plus została wyróżniona za publikację „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym”. Kolejne otrzymała Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei za projekt „Bezpieczna Kolej” promujący m.in. poprzez publikacje, konferencje i inne działania bezpieczeństwo na kolei. Uhonorowano również spółkę FenixFS Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego za Podręczne Urządzenie Gaśnicze FSS.

Specjalne wyróżnienia przyznano maszynistom Kolei Mazowieckich. Bogumił Gwiździel wykazał się niezwykłą czujnością. Podczas ruszania ze stacji Warszawa Ochota zauważył w lusterku  osobę upadającą między peron a prowadzony przez niego skład. Jego reakcja była natychmiastowa i dzięki temu udało się uniknąć wypadku, a pasażerce nic się nie stało. Tomasz Ziomecki zauważył błędne działanie semafora przed wjazdem na stację Warszawa Wschodnia. Nieprawidłowo wyświetlany był sygnał - zezwalał na jazdę zamiast wskazywać sygnał stój. Maszynista niezwłocznie zgłosił potencjalnie niebezpieczną sytuację dyżurnej ruchu. Opisane zdarzenie stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. - Łącznie w czterech edycjach konkursu wyróżniliśmy 10 osób, kolejowych bohaterów, dających przykład jak należy rozumieć kulturę bezpieczeństwa. Jestem jednocześnie przekonany, że nagrodzonych powinno być więcej, bo w naszym kraju większość stanowią kolejarze z powołania, zorientowani przede wszystkim na bezpieczeństwo pasażerów i przewozów – przyznaje dr inż. Ignacy Góra Prezes UTK.

Kapituła wybrała spośród nadesłanych zgłoszeń te, które w największym stopniu spełniły kryteria innowacyjności, korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz pozytywnego wpływu na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa na kolei. W przypadku prac dyplomowych ocenie podlegały: atrakcyjność i przydatność tematyki pracy dyplomowej, osiągnięcie zakładanego w niej celu, walory nowatorskie, jej praktyczne zastosowanie, forma prezentacji tematu.

Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym jest promowana przez UTK od 2016 r. Podpisało ją już 200 sygnatariuszy. W 2019 r. pierwszy raz urząd zorganizował Forum kultury bezpieczeństwa, nowy model interakcji między sygnatariuszami w formie spotkania, w trakcie którego można omawiać tematy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Również w tym roku ukazało się pierwsze wydanie Magazynu Kultury bezpieczeństwa zawierającego ponad 20 artykułów mówiących o bezpieczeństwie w branży kolejowej.

Wyróżnienia

 • Wydział Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej i Pan Piotr Smoczyński
 • OTTIMA plus sp. z o.o.
 • Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • FenixFS sp. z o.o. Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego sp. k.
 • Bogumił Gwiździel i Tomasz Ziomecki – maszyniści „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.

Nagrody

 • „PKP Intercity” S.A.  za wspieranie edukacji zawodowej
 • Magdalena Hoppe i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (nagroda publiczności)

 

 • Obecnych powitali Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury oraz Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
 • Od lewej Wiceprezes UTK Kamil Wilde, Dyrektor Generalna Małgorzata Kalata oraz Wiceprezes UTK Radosław Pacewicz
 • Profesor Janusz Walo, Prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej.
 • Przedstawiciel Agencji Kolejowej Unii Europejskiej Pan Krzysztof Zubilewicz
 • Wyróżnienie za pracę doktorską „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej” otrzymał Pan Piotr Smoczyński z Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej
 • Wyróżnienie dla OTTIMA plus sp. z o.o. za publikację „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym” odebrali prof. Adam Jabłoński oraz prof. Marek Jabłoński
 • Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei otrzymała wyróżnienie za za projekt „Bezpieczna Kolej” dotyczący bezpieczeństwa na kolei.
Na zdjęciu Pani Dorota Markiewicz, Dyrektor Izby i Pan Adam Musiał, Dyrektor Generalny
 • W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagroda trafiła do „PKP Intercity” S.A. za wspieranie edukacji zawodowej. Nagrodę odebrał Pan Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu
 • Pani Magdalena Hoppe z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odebrała nagrodę za pracę dyplomową
 • Pan Marek Olkiewicz - Wiceprezes Zarządu PKP PLK odebrał nagrodę za wdrożenie systemu powiadamiania i reagowania na zagrożenia i wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych z wykorzystaniem „żółtej naklejki”
 • Pan Zbigniew Podpora z Jastrzębskiej Spółki Kolejowej sp. z o.o. odebrał nagrodę za „System ewidencji przekaźników eksploatowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym
 • Spółka FenixFS Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego otrzymała wyróżnienie za Podręczne Urządzenie Gaśnicze FSS.
 • Maszyniści Kolei Mazowieckich: panowie Bogumił Gwiździel i Tomasz Ziomecki wyróżnieni za odpowiedzialną postawę
 • Nagrodzeni w Konkursie Kultury Bezpieczeństwa (zdjęcie zbiorowe)
do góry