Nawigacja

Aktualności

Kolejne spotkanie Forum UTK na rzecz dostępnej kolei

19.11.2019

Zmiany prawne dotyczące dostępności przestrzeni publicznej, w tym transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnościami, realizacja rządowego programu „Dostępność Plus” i konsultacje dokumentów w zakresie standardów dostępności – to główne zagadnienia poruszone podczas drugiej odsłony „Forum UTK na rzecz dostępnej kolei”, które odbyło się 15 listopada 2019 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego.

Podczas spotkania zaprezentowano informacje na temat bieżących działań Urzędu na rzecz poprawy dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej możliwości poruszania się. Dyskutowano o pożądanych rozwiązaniach m.in. w zakresie informacji pasażerskiej dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu, procedur ewakuacji osób z niepełnosprawnością oraz wyposażenia stacji kolejowych w urządzenia ułatwiające wsiadanie i wysiadanie do pociągów, zwłaszcza osobom poruszającym się na wózkach.

- Państwa opinie w zakresie projektowanych i wdrażanych rozwiązań na rzecz poprawy dostępności transportu kolejowego mają dla nas ogromne znaczenie. Na co dzień spotykają się Państwo z barierami, które chcemy wspólnie eliminować. Czasami brak dostępności jednego elementu w procesie planowania i realizacji podróży może doprowadzić do sytuacji, że w ogóle nie dojdzie ona do skutku. Takim sytuacjom chcemy przeciwdziałać  – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Podczas spotkania Forum przedstawione zostały także informacje na temat realizowanego przez UTK wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutem Transportu Samochodowego projektu dotyczącego szkoleń pracowników sektora transportu w zakresie bezpośredniej obsługi osób z niepełnosprawnością. Przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju poinformował o stanie realizacji rządowego programu „Dostępność Plus” oraz o najważniejszych obowiązkach i uprawnieniach wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przedstawiono również projekty dwóch publikacji przygotowywanych w UTK, które mają na celu upowszechniać sposoby  poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami: przewodnik w zakresie dobrych praktyk przy obsłudze osób z niepełnosprawnością na kolei oraz projekt jednolitych standardów planów multisensorycznych, wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku w zakresie orientacji przestrzennej na terenie stacji kolejowych.

W Forum UTK uczestniczyli przedstawiciele organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnością, fundacji działających na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej, reprezentanci instytucji państwowych, organizatora publicznego transportu zbiorowego w Warszawie oraz architekci.

 

do góry