Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o dniu otwartym w Urzędzie Transportu Kolejowego

04.02.2019

27 lutego 2019 r. zapraszamy na dzień otwarty w Urzędzie Transportu Kolejowego. Przez 5 godzin do Państwa dyspozycji będą Prezes UTK, Wiceprezesi oraz dyrektorzy komórek merytorycznych. Dzień otwarty to okazja by porozmawiać z ekspertami UTK, wyjaśnić wątpliwości czy poszukać rozwiązania problemu.

Tego dnia eksperci Urzędu dostępni będą dla gości w siedzibie UTK w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 w godzinach 10:00 – 15:00. Prosimy o umawianie się na spotkania na konkretny termin za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego poniżej. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom UTK przygotować odpowiednie materiały do rozmowy.

- UTK jest urzędem otwartym i często spotykamy się z przedstawicielami rynku. Jednak nasz dzień otwarty to wyjątkowa okazja by spotkać się jednego dnia nawet z kilkoma pracownikami UTK zajmującymi się różnymi zagadnieniami. Potrzebę takich spotkań pokazała zeszłoroczna edycja. Także w tym roku chcemy dzielić się swoją wiedzą, wyjaśniać wątpliwości i pomagać rozwiązywać problemy – do udziału w dniu otwartym zachęca Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Do dyspozycji gości poza Ignacym Górą, Prezesem UTK, Kamilem Wilde oraz Radosławem Pacewiczem – Wiceprezesami, będą eksperci z poszczególnych departamentów:

  • Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Od ponad 4 lat regularnie odbywają się spotkania pod hasłem „Piątki z UTK”. Podczas „Piątków” pracownicy UTK, zarówno z centrali, jak i z oddziałów terenowych są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania. Często poruszane są zagadnienia dotyczące m. in. interpretacji przepisów prawa, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Istotnymi kwestiami omawianymi na spotkaniach są zagadnienia dotyczące np. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w przedsiębiorstwach kolejowych czy roli pełnomocnika ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty.

 

do góry