Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów pasażerskich - trzeci kwartał 2018 roku

14.11.2018

W analizowanym okresie licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili łącznie 460,2 tys. pociągów. Było to o ok. 19,8 tys. więcej niż w II kwartale 2018 roku i ok. 21,8 tys. więcej niż w III kwartale 2017 roku.

W III kwartale 2018 roku średni czas opóźnień pociągów na stacji końcowej (wraz z opóźnieniami do 5 minut) wyniósł 10 minut 10 sekund. Średni czas opóźnień pociągów z wyłączeniem opóźnień do 5 minut wyniósł 17 minut 48 sekund. Największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione do 5 minut – 49,3% (ponad 56,3 tysiąca) oraz od 5 do 60 minut - 48,3% (ponad 55,2 tysiąca). Odwołano 3 950 pociągów.

Szczegółowe dane dotyczącymi punktualności w przewozach pasażerskich za III kwartał 2018 roku dostępne są na stronie UTK w zakładce Statystyka przewozów pasażerskich.

do góry