Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy kolejowe – wstępne wyniki 2011

01.02.2012

         W 2011 roku z usług przewoźników kolejowych skorzystało 263,8 mln pasażerów. Przy ich przewozie wykonano pracę na poziomie 18,1 mld pasażerokilometrów. W porównaniu z 2010 rokiem liczba przewiezionych pasażerów zwiększyła się o 1,5 mln (0,6%). Wolumen wykonanej pracy przewozowej wzrósł o 181 mln pasażerokilometrów (1%). Średnia odległość przewozu pasażera nie uległa zmianie i wyniosła 68,5 km.

Największy udział w rynku mierzony przewiezioną liczbą pasażerów posiadały spółki: Przewozy Regionalne - 41,53%, Koleje Mazowieckie - 30,47%, PKP SKM - 14,54% oraz PKP Intercity - 13,85%, a biorąc pod uwagę wykonaną pracę przewozową: PKP Intercity - 45,59% oraz Przewozy Regionalne - 36,38%.

W 2011 roku przewozy pasażerskie realizowało 14 przewoźników normalnotorowych, w tym trzy spółki ograniczyły swoją działalność do wykonywania przewozów okazjonalnych.

 


        

         W 2011 roku licencjonowani przewoźnicy rzeczy przetransportowali 249,3 mln ton towarów, o 13,8 mln więcej niż w 2010 roku. Wzrost przetransportowanej masy wyniósł 5,9%. Przewoźnicy wykonali pracę przewozową równą 54 195 mln, większą o 5 353 mln tonokilometrów (10,9%). O około 4,8% (10 km) wzrosła średnia odległość przewozu jednej tony ładunku transportem kolejowym, która na koniec 2011 roku wyniosła 217 kilometrów.

Największy udział w rynku wg przewiezionej masy posiadały spółki Grupy PKP - 56,39% oraz DB Schenker – 19,74%. W wykonanej pracy przewozowej: Grupa PKP – 68,91%, CTL - 7,16%, Lotos Kolej - 7,13% oraz DB Schenker (6,38%).

W 2011 roku przewozy towarowe realizowało 53 licencjonowanych przewoźników kolejowych, w tym 52 na liniach normalnotorowych.

          

         


 

        Powyższe dane dotyczą wyłącznie przewozów realizowanych na sieci zarządców infrastruktury: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP SKM Sp. z o.o., CTL Maczki Bór Sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., KP Kotlarnia – Linie Kolejowe S.A., PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o., UBB Polska Sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o. Wyniki przewozowe za rok 2011 nie uwzględniają przewozów realizowanych na liniach wąskotorowych. W 2010 roku przewozy na sieci wąskotorowej odnotowały odpowiednio: pasażerskie – 563,8 tys. pasażerów, 11 076 tys. pas-km, towarowe – 132,7 tys. ton, 1 684 tys. tono-km.

do góry