Przewozy intermodalne w 2012 roku - Przewozy towarowe - Urząd Transportu Kolejowego

Przyjazny Urząd
Bezpieczeństwo i Regulacja Rynku Kolejowego

Przewozy towarowe

Przewozy intermodalne w 2012 roku

 

Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym.

                    

  I kwartał 2012 I-II kwartał 2012 I-III kwartał 2012 I-IV kwartał 2012 rok
2011
masa 3,45% 3,53% 3,47% 3,48%  2,37%
praca przewozowa 6,36% 6,44% 6,21% 6,21%  4,53%

 

Masa towarów w przewozach intermodalnych.

                                

tysięcy ton I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2012 1 895,6 2 048,5 1 986,4  2 125,3
2011 1 198,3 1 363,7 1 578,7 1 765,5
2010 980,4 1 087,8 1 159,3 1 176,8
zmiana 2012/2011 58,19% 50,21% 25,83%  20,38%

 

Praca przewozowa w przewozach intermodalnych.

                                

tysięcy tono-km I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2012 713 801,8 806 250,4 734 903,7  789 913,2
2011 513 367,5 581 270,3 651 751,5 700 713,0
2010 418 066,6 471 418,4 506 506,4 492 035,5
zmiana 2012/2011 39,04% 38,70% 12,76% 12,73% 

 

Liczba jednostek w przewozach intermodalnych.

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2012 155 515 163 163 157 457  168 434
2011 98 473 112 223 130 166 148 047
2010 79 833 88 687 89 308 86 747
zmiana 2012/2011 57,93% 45,39% 20,97% 13,77% 

 

Liczba TEU w przewozach intermodalnych.

                                

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
2012 254 976 264 317 255 742  271 947
2011 164 763 182 247 208 876 242 598
2010 132 412 152 255 152 588 146 368
zmiana 2012/2011 54,75% 45,03% 22,44%  12,10%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg masy.

                                                                                

  I kwartał 2012 I-II kwartał 2012 I-III kwartał 2012 I-IV kwartał 2012 rok
2011
CTL 3,02% 4,61% 4,19%  4,00% 2,95%
DB Schenker 7,00% 6,41% 6,77%  7,22% 0,49%
PKP Cargo 64,14% 63,88% 64,28%  64,69% 70,64%
PKP LHS 2,25% 1,90% 1,82%  1,61% 2,46%
Lotos Kolej 23,18% 21,87% 21,57%  20,44% 21,31%
Rail Polska 0,03% 0,24% 0,47%  0,99% 0,00%
Majkoltrans 0,00% 0,92% 0,61%  0,45% 0,00%
STK  Wrocław 0,38% 0,18% 0,28%  0,60% 2,16%

 

Udział przewoźników w przewozach intermodalnych wg pracy przewozowej.

              

  I kwartał 2012 I-II kwartał 2012 I-III kwartał 2012 I-IV kwartał 2012 rok
2011
CTL 1,74% 3,84% 3,79%  3,68% 1,70%
DB Schenker 3,27% 2,91% 3,28%  3,69% 0,21%
PKP Cargo 72,39% 71,86% 71,63%  71,54% 73,28%
PKP LHS 2,20% 1,81% 1,75%  1,54% 2,20%
Lotos Kolej 20,17% 18,49% 18,29%  17,53% 21,42%
Rail Polska 0,01% 0,28% 0,57%  1,15% 0,00%
Majkoltrans 0,00% 0,70% 0,47%  0,35% 0,00%
STK  Wrocław 0,23% 0,11% 0,21%  0,52% 1,19%

 

Najnowsze statystyki dotyczące rynku kolejowych przewozów intermodalnych dostępne również z poziomu telefonu komórkowego wyposażonego w funkcję dostępu do sieci internet. Zeskanuj poniższy kod z bezpośrednim linkiem do podstrony Urzędu Transportu Kolejowego.

  

Departament Regulacji Rynku Kolejowego

Wydział Analiz

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 630-18-44, 22 630-18-64

 

Data publikacji 15.06.2012 / Paweł Bedyński
Data modyfikacji 28.05.2013 / Krzysztof Rumniak