SZKOLENIE MASZYNISTÓW – DOBRE PRAKTYKI - Aktualności - Urząd Transportu Kolejowego

Przyjazny Urząd
Bezpieczeństwo i Regulacja Rynku Kolejowego

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 08.08.2012

SZKOLENIE MASZYNISTÓW – DOBRE PRAKTYKI

Urząd Transportu Kolejowego, po konsultacjach ze środowiskiem zawodowym, przedstawia dobre praktyki w sprawie programu szkolenia dla uzyskania oraz rozszerzenia świadectwa (uzupełniającego) maszynisty.

Określają one niezbędne, minimalne wymagania dla uzyskania lub rozszerzenia świadectwa maszynisty.

Data publikacji 08.08.2012 / Krzysztof Rumniak
/